Tarieven

UP kinderpsychologen is vooralsnog geen contracten aangegaan met gemeenten of verzekeraars. Dit heeft voor- en nadelen.

Voordelen:
• U houdt zelf de regie in handen
• Onze volledige aandacht gaat uit naar u en uw kind, en niet naar overmatige administratie
• Het stellen van een diagnose is geen vereiste
• We kunnen uw privacy optimaal garanderen, omdat wij geen gegevens hoeven te verstrekken aan financiers
• U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig

Nadelen:
Omdat wij niet gecontracteerd zijn wordt onze zorg over het algemeen niet vergoed door gemeenten (18-) of verzekeraars (18+).
Dat betekent dat de kosten voor uw eigen rekening komen. Wij trachten zo transparant mogelijk te zijn over de duur van het traject.
In sommige gevallen kan de factuur van cliënten boven de 18 jaar achteraf wel ingediend worden bij de zorgverzekeraar en vindt een gedeeltelijke restitutie plaats. U kunt contact opnemen met uw verzekeraar over de mogelijkheden. Soms is ook financiering vanuit een PGB mogelijk.

Wij rekenen een tarief van € 85,- euro per uur, waarmee wij ons houden aan de richtlijnen van de Nza. Over onze diensten hoeft geen BTW te worden berekend. Het uurtarief geldt zowel voor direct bestede tijd (gesprekken, telefonisch contact, inhoudelijk e-mailcontact) als voor indirecte tijd (verslaglegging, voorbereiding).
Maandelijks zal aan u worden gefactureerd.

Overzicht tarieven
Telefonisch aanmeldgesprek                                                                    : kosteloos en vrijblijvend
Intakegesprek                                                                                              : € 85,-
Behandelgesprek                                                                                         : € 85,-
Telefonisch of e-mailconsult                                                                     : € 20,-

Diagnostiek pakketten:
Beknopt onderzoek (1 dagdeel), rapportage, adviesgesprek             : € 550,-
Uitgebreid onderzoek (2 dagdelen), rapportage, adviesgesprek      : € 1000,-

Bij verhindering kunnen afspraken tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.
Bij afzeggen na die tijd zijn wij genoodzaakt de directe geplande tijd in rekening te brengen.