Voor wie

UP kinderpsychologen biedt laagdrempelige vrijgevestigde psychologische zorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders bij wie sprake is van enkelvoudige problematiek.
UP kinderpsychologen is er voor ouders die zorgen of vragen hebben over het functioneren, de ontwikkeling en/of opvoeding van hun kind, en voor kinderen en jongeren die een steun in de rug kunnen gebruiken.

UP kinderpsychologen kan diagnostiek, begeleiding en/of behandeling bieden bij
• emotionele problemen, zoals een laag zelfbeeld, faalangst, angsten, somberheid, emotieregulatie, traumatische ervaringen, rouw;
• sociale problemen, zoals onvoldoende assertiviteit of sociale vaardigheden;
• leerproblemen, zoals niet mee kunnen komen op school of vermoedens van hoogbegaafdheid, concentratie- en planningsproblemen, motivatieproblemen;
• gedragsproblemen, zoals slecht luisteren, terugkerende woede-aanvallen, faseproblematiek
• problemen in de ouder-kind-interactie zoals opvoedingsproblemen, het ervaren van onvoldoende verbondenheid

Om een goede indicatie voor zorg te bepalen, is het soms waardevol om diagnostiek in te zetten. Dit geeft een beeld waarom het kind bepaald gedrag laat zien en dit helpt het inzicht in het gedrag van uw kind te vergroten. Diagnostisch onderzoek wordt bij UP voornamelijk handelingsgericht ingezet en leidt niet per definitie tot het stellen van een diagnose. Het inzetten van diagnostiek gebeurt uiteraard altijd in overleg en afstemming met u en is tevens afhankelijk van uw vraag.
Ook als bij uw kind reeds sprake is van een diagnose, kunt u met ons overleggen over de behandel- of begeleidingsmogelijkheden.

Omdat UP kinderpsychologen een opstartende praktijk is, en we ons aanbod zo goed mogelijk willen afstemmen op de vragen die gesteld worden, kan het zijn dat ons aanbod wordt aangepast en/of uitgebreid. Twijfelt u of uw vraag passend is na het bekijken van onze site? Schroom niet om contact op te nemen en te overleggen over de mogelijkheden.